splošno

Undefined

Hišni red

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu 
seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oz. območja, ki 
so nevarna za otrokovo varnost. 
 
Odgovornost do delavcev vrtca 
• Spoštujemo otrokovo kompetentnost, avtonomijo, iniciativnost, ustvarjalnost delavcev v 
vrtcu. 
• Spoštujemo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne 
integritete. 

Slovenščina

HIŠA OTROK ANTONINA, ZASEBNI VRTEC MONTESSORI

ANTONINA, ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN DRUŽINO, 
BILJE 30, 5292 RENČE